Roll of Honour S.S.C

Year Topper %age
2021 Pawan Shinde 99.00
2020 Priyanshi Banerjee 97.60
2019 Soham Shetye 94.40
2018 Ishita Kute 97.60
2017 Komal Kadam 98.20
2016 Roshal Pinto 94.00
2015 Menon Abhijay 94.00
2015 Haria Deepali 94.00
2014 Jain Anvita 93.40
2013 Nakum Shraddha Bupendra 95.45
2012 Rodrigues Blaze Felix 96.00
2011 Nair Shruti 95.45
2010 Prachi Mandve 94.55
2009 Aksh Jain 92.76
2009 Sanhita Joshi 92.76
2008 Chandni Chandramouli 94.00
2007 Eesha Mulky 91.23
2006 Neelkandan Prasaanth 91.86
2005 Ashwin Carvalho 90.80
2004 Sabne Chaitanya 90.00
2004 Sneha Karthikeyan 90.00
2003 Nidhi Subramaniam 92.13
2002 Pravin Carvalho 89.73
2001 Aneesha Lobo (merit holder) 90.66
2000 Harshad Chokde (merit holder) 90.53
1999 Ashlesha Udare 90.40
1998 Mankar Deepti 89.33
1997 Dutta Surav 87.60
1996 Kannoth Rachana 87.46
1995 Dutta Gopa 89.71
1994 Thomas Jilsa 90.00
1993 Rajit Narayan 88.00
1992 Pareek Amit 87.85
1991 Lalitha Muthuraman 90.85
1990 Savitha Naryanan 86.57
1989 Sree Kala Ramdas 90.14
1988 Pai Sangeeta 88.28
1987 Marratil Ann Cyriac 87.71